Drogi Gościu

Jeżeli na tej stronie nie widzisz teraz naszej karty menu on-line oznacza to, że otrzymaliśmy zbyt wiele zamówień jednocześnie i musieliśmy  ją chwilowo wyłączyć.

Jak tylko sytuacja się unormuje usługa zamówień on-line zostanie przywrócona.